حسابداری

کلیه موسسات اقتصادی نیازمند دستیابی به اطلاعات و آمارهای مرتبط به مسائل مالی خود می باشند تا بتوانند جهت رهایی از معضلات و مشکلات و یا طی نمودن روند روبه رشد خود به سهولت تصمیم سازی و تصمیم گیری نمایند، در این راستا مهمترین وظیفه بخش مالی یک موسسه اقتصادی، ثبت، تلخیص، تجمیع و تحلیل اطلاعات مربوط به وضعیت مالی موسسه بوده که می بایست در فراخور نیاز مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان مختلف، نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام نماید.

به واسطه آنکه بخش حسابداری، به عنوان قلب یک مجموعه بوده و با کلیه بخش های دیگر یک موسسه در ارتباط مستقیم می باشد، لذا نیازمند ابزاری مناسب برای ایجاد هرچه سریعتر و دقیق تر و جمع بندی شده اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف کاری می باشد.

گردآوری، تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به سازمان های ذیربط از جمله وظایف دیگر است که در عهده این بخش میباشد.

با توجه به آنکه یکی از مهمترین ابزار این بخش، نرم افزار جامع و ایده آل بوده، لذا یک نرم افزار جامع حسابداری می بایست این وظیفه را در خود پرورش دهد که بتواند ضمن ارتباط با کلیه زیر سیستم های دیگر مالی، اداری، مدیریت و... به عنوان هسته مرکزی این ارتباطات، کلیه آمارها و اطلاعات مربوط به بخش ها و نهادهای ذیربط را نیز تنظیم نماید.

نرم افزار حسابداری مالی پرک، نه تنها نیازهای مربوط به کلیه کاربران سیستم در دوره های مختلف را به سهولت برآورده می سازد، بلکه با داشتن ویژگی های سیستماتیک در خود، به انتظارات مدیران رده اول و مدیران مالی پاسخی مناسب و در خور تامل ارائه می نماید و نیز با سرعت و دقت بخشیدن به پردازش اطلاعات زحمت کنترل های مجدد و دخالت نیروی انسانی را به حداقل می رساند.  

 ویژگی ها:

 • امکان دریافت اتوماتیک سند مکانیزه از کلیه زیر سیستم ها
 • ساختار 8 سطحی حساب ها شامل سرگروه، گروه کل، معین اول، معین دوم، جزء اول، جزء دوم و تفصیلی با خاصیت ارث بری
 • ساختار n سطحی حساب های شناور (تفصیلی)
 • ساختار درختواره ای تعریف سرفصل حساب ها
 • ساختار درختواره ای تعریف حساب های تفصیلی، اشخاص، مراکز هزینه، پروژه ها، بابت و...
 • تعریف محدودیت تعداد تفضیلی و ثبت تفضیلی جهت هر حساب
 • امکان تعریف طبقه بندی حساب جهت تهیه صورتهای مالی
 • تعریف حساب های بلند مدت، درآمدی، هزینه ای و یا موقت و دائم
 • تعریف نوع ارز جهت هر حساب
 • تعیین ماهیت حساب ها و اعلام هشدار در هنگام نقض ماهیت
 • امکان تعریف دوره های مالی مختلف با شروع و انتهای دلخواه
 • امکان تعریف دوره های مالی بر اساس سالهای میلادی، شمسی
 • قابلیت صدور سند غیر تراز و ذخیره آن
 • قابلیت ایجاد ضمینه برای اسناد و آرتیکل های هر سند
 • امکان ثبت سه ردیف حساب تفضیلی در هر آرتیکل سند Bold، اشخاص، مرکز هزینه، پروژه، بابت و...
 • اولویت بندی اسناد
 • نقل و انتقال آرتیکل های اسناد بصورت تک تک و گروهی
 • امکان جستجوی پیشرفته در متن سند
 • امکان صدور سند ارزی
 • طبقه بندی مراحل مختلف اسناد بصورت دلخواه
 • امکان تعریف اسناد مختلف بر اساس نوع سند، سند حقوق، اصلاحی، اختتامیه و...
 • امکان صدور سند حسابداری در تاریخ های مختلف و مرتب سازی اتوماتیک توسط سیستم
 • امکان پیگیری ویرایش های انجام شده بر روی اسناد (LOG)
 • امکان صدور سند خلاصه برای اسناد با شماره های مختلف و یا بازه های زمانی مختلف.
 • امکان صدور اتوماتیک سند بستن حساب ها
 • امکان صدرو اتوماتیک اسناد افتتاحیه و اختتامیه
 • امکان تعریف دسترسی جهت کلیه کاربران
 • امکان دسترسی به کلیه قسمت های نرم افزار در یک زمان
 • امکان انجام فیلترینگ بصورت پیشرفته و عمومی
 • امکان جستجوی پیشرفته

گزارشات:

 • در سیستم حسابداری پرک، علاوه بر گزارشات معمول امور حسابداری از قبیل ترازها، دفاتر، اسناد، خلاصه دفاتر، خلاصه اسناد و... گزارشات و نمودارهای تحلیلی و جامع به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:
 • گزارش مانده و گردش در سطح حساب های تفضیل
 • گزارش تراز و دفاتر در سطح حساب های تفضیلی
 • گزارش تفکیکی سطوح مختلف حساب در سر فصل ها و حساب های تفضیلی
 • گزارش صورتهای مالی
 • انواع گزارشات ارزی (ترازها، دفاتر، تفضیلی ها و...)
 • انواع گزارشات مقایسه ای در دوره های مالی مختلف بر مبنای تفکیک حساب ها یا اسناد
 • قابلیت ایجاد ته جمع و یا حذف ته جمع در کلیه گزارشات
 • امکانات ویژه عمومی در کلیه گزارشات پرک