خزانه داری

خزانه داری، به عنوان یکی از ارکان اساسی و بسیار مهم که نقش حیاتی آن کمرنگ جلوه داده شده ، جایگاه ویژه در مدیریت نظام بودجه و ساختار مالی سازمان ها و ارگان ها می باشد، هم چنین شاید بتوان خزانه داری را فعالیتی دانست که در آن منابع مالی و نقدینگی یک سازمان مدیریت می شود.  

یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران مالی، بروز مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و وجوه نقد می باشد. به عبارتی کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و نقدینگی از جمله مهمترین و پر اهمیت ترین موضوعات موجود در شرکت ها و سازمان ها می باشد.

خزانه داری، به عنوان یکی از واحدهای برجسته و مؤثر در امور دخل و خرج محسوب شده و علاوه بر تمرکز و پرداخت وجوه، وظیفه هماهنگ کننده دریافت ها و پرداخت ها را از نظر زمانی، با برقراری مجموعه ای از کنترل های مالی را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه ای نیز در تنظیم امور ایفا می کند.

مشخصات:

 • امکان تعریف انواع حساب ها و مشخص نمودن سرفصل های حسابداری مجزا برای هر حالت از نوع حساب
 • امکان تعریف دسته چک ها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چک ها
 • امکان تعریف بانک و شعب مرتبط و حساب های مربوطه
 • تخصیص سرفصل های حسابداری مجزا بابت دریافت و پرداخت
 • تعیین سطح دسترسی به خزانه ها برای کاربران
 • امکان چاپ گیری از اسناد و عملیات ها در نسخ چاپی متعدد
 • امکان تعریف امضا کنندگان مجزا در هر مرحله از اسناد و عملیات
 • کنترل چک های دریافتی و پرداختی با تنظیمات بازماندنی و تاریخ های سررسید
 • امکان تعریف پرفراژ چک، انجام تنظیمات لازم جهت المان های واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چک های بانک های مختلف
 • تعیین فرمت شرح آرتیکل اسناد حسابداری صادره از خزانه
 • قابلیت تقسیم دریافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و کنترل ارتباطات داخلی و فی ما بین صندوق ها
 • امکان معرفی و کنترل موجودی 
 • قابلیت ثبت انتقال بین بانکی جهت جا به جایی وجوه از یک حساب بانکی به سایر حساب ها
 • امکان ثبت و مدیریت انتقال بین اشخاص و تأثیرات آن در صورتحساب اشخاص
 • ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
 • ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجوز دریافت (با امکان کنترل مانده حساب ها)
 • امکان کنترل تاریخ در ثبت اسناد
 • جستجوی قوی برای ردگیری دریافت ها و پرداخت ها براساس کلیه خصوصیات اسناد خزانه داری
 • نمایش آخرین وضعیت و محل چک ها به صورت خودکار و لحظه ای
 • امکان مشاهده تاریخچه چک از فرم اسناد و عملیات ها
 • ارتباط با سایر زیر سیستم ها 
 • قابلیت کنترل ثبت یا عدم ثبت شماره چک های تکراری و جلوگیری از اشتباهات کاربر
 • امکان کنترل عدم مانده زمان صدور پرداخت
 • امکان تغییر تاریخ سرسید های چک های پرداخت و نگه داشت تاریخچه تغییر
 • امکان صدور اتوماتیک رسید واگذاری و وصول اسناد روز در فرم دریافت
 • امکان صدور اتوماتیک واگذاری و وصول اسناد دریافتنی به ازای چک ها روز در فرم دریافت
 • امکان طراحی کردن تمام چاپ ها در فرم های ورودی
 • انجام کلیه امور بانکی چک ها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد و عودت، خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
 • چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک
 • صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق و نیاز به حداقل دانش حسابداری
 • دریافت گزارش تاریخچه حیات چک جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیریتی پرداخت و دریافت
 • امکان قطعی نمودن اطاعات در انتهای سال مالی
 • امکان سوخت نمودن اسناد برگشتی و صدور سند بابت سوخت چک
 • قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال Offline اسناد در سیستم با فرمت XML