رزرواسیون

با استفاده از ابزار به روز و همگام با تکنولوژی در بخش رزرواسیون می توان به سرعت بخشیدن و دقت مضاعف این بخش محک نموده تا افراد ذیربط با کمترین خط و اشتباه نسبت به انجام رزرو جهت مهمانان متعدد و گروه های توریستی اقدام نمایند.

نرم افزار جامع هتلداری پرک ضمن درنظر گرفتن کلیه امکانات مورد نیاز بخش رزرواسیون و ایجاد ارتباطات اتوماتیک زیر ساختی در این بخش، مدیران را یاری می نماید تا با بهره گیری از گزارشات ویژه و امکانات بسیاری که در نرم افزار گنجانیده شده است به سهولت نسبت به تصمیم گیری های مدیریتی، اطلاع یافتن از شرایط اقامتی هتل و برنامه ریزی های آتی خود افدام نمایند.

ارائه نرم افزاهای رزرواسیون آن لاین و رزرواسیون مرکزی از دیگر راهکارهایی می باشد که شرکت پرک نرم افزار نسبت به ارائه آنها به هتل ها اقدام نموده است.

گزارشات:

 •  امکان ارائه گزارش مربوط به میهمانان و مشخصات آنها
 •  امکان ارائه گزارش رزروهای لغو شده
 •  امکان ارائه گزارش رزروهای ثبت شده
 •  رک رزواسیون
 •  امکان ارائه گزارش لیست انتظار
 •  امکان ارائه گزارش از رزروهای متعدد یک مشتری
 •  امکان ارائه تاییدیه رزرواسیون
 •  امکان ارائه گزارش پیش پرداختهای رزرواسیون
 •  امکان ارائه گزارش رزروها براساس اتاق، شخص و دوره تاریخی
 •  امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf ،Word ،Excel و...
 •  و...