اموال و دارایی های ثابت

بخش جمعداری اموال و دارائیهای ثابت مستقر در هر مجموعه اقتصادی یکی از کلیدی ترین پایه های دپارتمان مالی هر مجموعه بوده که ضمن انجام محاسبات مربوط به استهلاکات اختصاص یافته به هر دارایی، وظیفه نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به کالاهای تحویل شده به هر پرسنل، انتقال یافته، فروش رفته، نقل انتقالات مربوط به کالاها در بخشها و مراکز مختلف هزینه، مستهلک شده، امانی و... را به عهده دارد.

در این بخش کلیه محاسبات می بایست به صورت دقیق و کنترل شده انجام پذیرد تا بتوان به درستی به اطلاعات مربوط به هزینه های استهلاک و ذخایر مربوطه دسترسی پیدا کرده، از طریق آن بتوان سود و زیان واقعی مجموعه را شناسایی و کنترل نمود.

انجام فرایندهای محاسباتی پیچیده و حجم بالای اطلاعات و آمار در این بخش، مدیریت های سطوح مختلف مالی را نیازمند ابزارهای می نماید تا با تکیه بر آن بتوانند با حداکثر سرعت و دقت به تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات اختصاصی دارائیهای ثابت مجموعه خود بپردازند.

نرم افزارهای کامپیوتری بهترین ابزار جهت، نگهداری، ارائه اطلاعات، ثبت مشخصات و انجام پردازشهای مربوطه بوده که با یکپارچه نمودن نرم افزارهای اختصاصی دارائیهای ثابت و سایر نرم افزارها از قبیل انبار، حسابداری و... می توان به میزان حداکثر بهره مفید از اینگونه سیستم ها دسترسی پیدا نمود.

ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری مربوط به محاسبات استهلاک، ارتباط مستقیم با سیستم های خرید و فروش جهت ثبت اتوماتیک مبالغ مربوط به خرید و فروش اثاثیه، برقراری ارتباط مستقیم با نرم افزار انبارداری جهت ثبت اطلاعات مربوط به کالاهای خارج شده از انبار، راکد شده و یا اسقاطی ها از جمله مزایای بهره گیری از یک نرم افزار جامع یکپارچه مالی می باشد.

نرم افزار جامع اموال و دارائیهای ثابت پرک، به عنوان یکی از زیر مجموعه های نرم افزار جامع و یکپارچه پرک، علاوه بر برقراری ارتباطات مستقیم ذکر شده، کلیه نیازهای آماری، اطلاعاتی و محاسباتی مدیران و سایر افراد مرتبط با جمعداری اموال را برآورده نموده و ضمن انجام اتوماتیک اکثر پردازش های مورد لزوم، گزارشات مدیریتی قابل ملاحظه ای را ارائه می نماید.

ویژگی ها:

 • امکان تعریف دوره های مالی مختلف
 • امکان تعریف فیلدهای اطلاعاتی توسط کاربر برای هر گروه از دارائی ها
 • امکان ثبت ویژگی ها و ضمائم مربوط به هر دارائی بصورت انفرادی و گروهی
 • امکان تعریف و تفکیک دارائی های جدید و دارائیهای موجود از قبل
 • امکان پلاک کوبی جهت کالاها بصورت اصلی و فرعی
 • امکان ثبت محاسبات غیر مکانیزه انجام شده جهت کالاهایی که سابقه محاسبه استهلاک دارند
 • امکان ثبت اطلاعات مشخصات دارائی، فاکتور خرید، روش و نرخ محاسبه استهلاک
 • امکان ثبت و بایگانی وضعیت استقرار دارائی و سوابق نقل و انتقالات
 • امکان راکد و فعال نمودن دارائی با امکان تغییر اتوماتیک نرخ های محاسبه استهلاک
 • امکان تعریف تامین کنندگان و گیرندگان
 • امکان طبقه بندی و گروه بندی کالا
 • امکان ثبت و پیگیری کالاهای تحویل شده به اشخاص
 • امکان ثبت تعمییرات اساسی بر روی کالاها بصورت انفرادی و گروهی
 • امکان ثبت هزینه های مازاد بر مبالغ خرید مانند مالیات ارزش افزوده و...
 • امکان ثبت شرایط مختلف نگهداری کالا مانند راکد، فعال، فروش رفته و... و انجام محاسبات مربوطه
 • امکان ثبت ویژگی های خاص جهت هر کالا بر اساس خاصیت گروه کالا
 • امکان انجام محاسبات مربوط به استهلاک و دارائی در هر زمان و به لحظه
 • امکان تعریف محل استقرار کالا بصورت درختواره
 • امکان گروه بندی درختواره کالا
 • امکان محاسبه میزان استهلاک بصورت ماهیانه و سالیانه بر اساس نرخ های تعریف شده
 • امکان تعریف شرکتهای بیمه
 • امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوط به محاسبات استهلاک

گزارشات:

 • گزارش اطلاعات اولیه و دارائی به تفکیک مراکز هزینه و...
 • گزارش مربوط به استهلاک سالیانه و ماهیانه به تفکیک گروه،مرکز هزینه و....
 • گزارش محل استقرار کالا
 • گزارش تحویل گیرندگان
 • گزارش دارائیهای فروش رفته
 • گزارش دارائیهای راکد و فعال و محل استقرار دارائیها
 • گزارش دارائیهای اسقاط شده
 • گزارش تعمییرات اساسی و استهلاک مربوطه
 • گزارش استهلاک دارائی بر اساس کارت دارائی
 • گزارش محاسبه استهلاک سالیانه، ماهیانه و سالهای آتی
 • گزارش مربوط به اسناد حسابداری استهلاک دارائی
 • امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf ،Excel ،Word
 • و...