دپارتمان پشتیبانی

خدمات پشتیبانی، بخش جدا نشدنی مجموعه نرم افزاری پرک می باشد، استفاده بهینه و کامل از نرم افزارهای ارائه شده و همچنین ارائه خدمات فنی 24 ساعته، هدف اصلی بخش پشتیبانی شرکت پرک نرم افزار می باشد. در این راستا این دپارتمان از سه بخش راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش تشکیل شده است، دپارتمان پشتیبانی از زمان شروع مراحل نصب، راه اندازی و بومی سازی مجموعه، تا آموزش و اجرایی سازی و پشتیبانی دراز مدت سیستم های ارائه شده، در راستای جلب رضایت مشتریان انجام وظیفه می نماید.

با توجه به آنکه مکانیزاسیون تحول عظیمی در یک سازمان به وجود می آورد، برای نیل به این هدف و فائق آمدن بر مشکلاتی از قبیل مقاومت سازمانی، تغییر رویه ها و سایر مسائل مرتبط با تغییرات گسترده، نیاز به تعریف پروژه و مدیریت مراحل مختلف آن مطرح می گردد. با توجه به افق وسیع پیش رو در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده شرکت. خدمات تیم های پشتیبانی بصورت کاملا روال مند و جهت دار ارائه می گردد. بررسی و آنالیز روال های سیستم های غیر مکانیزه،‌نیمه مکانیزه و یا مکانیزه موجود، ارائه پیشنهادات در جهت بهینه سازی سیستم ها. برنامه ریزی جلسات آموزش، تعیین روال ها و سر فصل های آموزش و همچنین پیگیری امور پشتیبانی مستمر مشتریان از شروع پروژه مکانیزاسیون در مراحل مختلف راه اندازی، آموزش و خدمات پس از راه اندازی از جمله رئوس فهالیتهای دپارتمان پشتیبانی مجموعه پرک می باشد.

وجود شاخصه های فنی و خصوصیات فن آوری و طراحی استفاده شده در محصولات این شرکت باعث ایجاد بسترها و امکانات خاص جهت پشتیبانی آنلاین و ارتقاء آسان ریز مجموعه ها می گردد. این امکان، خصوصا برای استفاده کنندگانی که دارای گستردگی در سطح کشور بوده و یا در شهرها و استانهای دیگری مستقر هستند امکان پشتیبای موثر و از راه دور (Remote) را فراهم می آورد.

اعزام کارشناس و لزوم فیزیکی کارشناسان در محل مشتری در صورت عدم امکان ارتباط از راه دور با سازمان مربوطه از دیگر وظایف بخش پشتیبانی بوده که به سرعت و بدون فوت وقت در این دپارتمان برنامه ریزی و انجام می پذیرد. به همین واسط دپارتمان پشتیبانی در روند روبه رشد خود از بدو تاسیس به خدمات شرکت ماهیتی جدید و فرای خدمات نرم افزاری ارائه نموده است.

دپارتمان بازرگانی

دپارتمان بازرگانی شرکت پرک نرم افزار، اولین ارتباط برقرار کننده با مشتری می باشد.

این دپارتمان با توجه به وظایف محوله در سه سوی گام بر می دارد:

  • آنالیز و بررسی بازار جهت بهبود کیفی محصولات و آشنایی با نیازمندی های جدید بازار که پس از بررسی و دریافت نتایج حاصله، موارد مورد تائید هیئت مدیره را به دپارتمان تولید تحویل می دهد.
  • فروش محصولات که در این راستا، ضمن بازاریابی در جهت برقراری ارتباط با مشتریان جدید، ارائه نمایش سیستم های موجود و قابل ارائه، صدور پیش فاکتور، برگزاری جلسات در خصوص نیازمندی های مشتریان جدید و قبلی، درک متقابل نیازهای مشتری و در امتداد آن ارائه راه حل جامع در خصوص رفع نیازهای مشتری و در انتها عقد قرارداد فروش در عهده این دپارتمان می باشد.
  • کنترل و مدیریت نمایندگی ها در سراسر کشور و تغذیه منابع ایشان در خصوص نرم افزارهای تولیدی جدید و یا ویرایش های جدید از نرم افزارهای موجود به همراه کنترل کیفیت ارائه محصولات شرکت و خدمات پرک نرم افزار به مشتریان تحت پوشش آن نمایندگی.

دپارتمان مالی

این دپارتمان از دو بخش اصلی مالی و اداری تشکیل می گردد که بخش اداری آن صرفا جهت کنترل موارد پرسنلی و بخش مالی آن در خصوص دریافت و پرداختها، تسویه حسابهای مربوط به مشتریان، پیگیری امور مالی قراردادها و ارائه گزارشات مربوط به سازمانهای ذیربط، فعالیت می نمایند.

دپارتمان تولید

از زمان ارائه اطلاعات سیستم های مورد نیاز مشتریان به دپارتمان فروش و در ادامه آن انتقال کلیه اطلاعات به دپارتمان تولید، بخش آنالیز و تحلیل سیستم ها وارد عمل شده و باز زمان ارائه اطلاعات سیستم های مورد نیاز مشتریان به دپارتمان فروش و در ادامه آن انتقال کلیه اطلاعات به دپارتمان تولید، بخش آنالیز و تحلیل سیستم ها وارد عمل شده و به تحلیل نیازمندی های مشتری می پردازد، این بخش با برگزاری جلسات فنی با کار گروه های معرفی شده از سوی مشتریان کلیه اطلاعات مورد نظر بخش طراحی را دریافت و به ایشان ارائه می دهد پس از آن بخش طراحی با استفاده از روش های مختلف طراحی UML طراحی بانک های اطلاعاتی، طراحی فرم ها، گزارشات و نحوه ارتباطات سیستم ها پرداخته و با توجه به روش طراحی پیش گرفته شده نتیجه طراحی را به بخش پیاده سازی تحویل می دهد و همزمان با آن پیاده سازی کلیه موارد آنالیز و طراحی شده آغاز می گردد، پس از تولید شدن محصول بخش تست وارد عمل شده و با شبیه سازی محیط مشتری، نصب و راه اندازی، در محیط Pilot، نسبت به استخراج موارد، مشکلات (BUG) می پردازد و در صورت وجود هرگونه مشکل، موارد را به بخش طراحی و پیاده سازی ارجاع و پس از انجام تغییرات تست مجدد انجام داده تا زمانیکه بدون هیچگونه ایراد و یا اشکالی (BUG FREE) در محیط مشتری پیاده سازی نماید.

از دیگر وظایف دپارتمان تولید آنالیز، طراحی و تولید نرم افزارهای غیر سفارشی (Package) و یا ایجاد تغیرات مورد نظر مشتریان در Package های ارائه شده، همراه یا اعلام زمان مشخص می باشد. تحلیل نیازمندی های مشتری می پردازد، این بخش با برگزاری جلسات فنی با کار گروه های معرفی شده از سوی مشتریان کلیه اطلاعات مورد نظر بخش طراحی را دریافت و به ایشان ارائه می دهد پس از آن بخش طراحی با استفاده از روش های مختلف طراحی UML طراحی بانک های اطلاعاتی، طراحی فرم ها، گزارشات و نحوه ارتباطات سیستم ها پرداخته و با توجه به روش طراحی پیش گرفته شده نتیجه طراحی را به بخش پیاده سازی تحویل می دهد و همزمان با آن پیاده سازی کلیه موارد آنالیز و طراحی شده آغاز می گردد، پس از تولید شدن محصول بخش تست وارد عمل شده و با شبیه سازی محیط مشتری، نصب و راه اندازی، در محیط Pilot، نسبت به استخراج موارد، مشکلات (BUG) می پردازد و در صورت وجود هرگونه مشکل، موارد را به بخش طراحی و پیاده سازی ارجاع و پس از انجام تغییرات تست مجدد انجام داده تا زمانیکه بدون هیچگونه ایراد و یا اشکالی (BUG FREE) در محیط مشتری پیاده سازی نماید.

از دیگر وظایف دپارتمان تولید آنالیز، طراحی و تولید نرم افزارهای غیر سفارشی (Package) و یا ایجاد تغیرات مورد نظر مشتریان در Package های ارائه شده، همراه یا اعلام زمان مشخص می باشد.

دپارتمان شبکه و سخت افزار

از مهمترین وظایف این دپارتمان، طراحی و پیاده سازی شبکه (lan - wan - enterprise) کامپیوتری بوده که در این خصوص پس از انجام بررسی های کارشناسانه از محیط مشتری و با در نظر گرفتن حداکثر بهره مالی، اقلام به ارائه طرح پیشنهادی جهت کابل کشی، نوع وجنس ملزومات، نحوه لوله گذاری ها و... می نمایند و در امتداد آن در صورت تایید مشتری، مراحل، تامین تجهیزات ، نصب، راه اندازی و پیاده سزی شبکه کامپیوتری اجرا می گردند.

آز دیگر وظایف دپارتمان سخت افزار و شبکه، طراحی سرور و ایستگاه کاری جهت مشتریان بوده که ضمن انجام بررسی های کارشناسی، با در نظر گرفتن نوع فعالیت، میزان بودجه و صرفه اقتصادی اقدام به ارائه راه حل و در نهایت تحویل سفارشات به مشتریان می نماید.

اجرای قراردادهای نگهداری و بهینه سازی شبکه کامپیوتری و سخت افزار سازمان ها، هتل ها و... نیز از دیگر وظایف دپارتمان سخت افزار و شبکه شرکت پرک نرم افزار می باشد.