فروشگاه

عموما در هتل ها مراکزی وجود دارند که بصورت فروشگاه و با کاربری تجاری تعبیه شده اند که مدیران و صاحبان سهام هت ها با در نظر گرفتن سیاست و درآمدزدایی خود اقدام به راه اندازی اینگونه مراکز، به عنوان یکی از مراکز درآمدی هتل نموده و یا در برخی موارد نسبت به اجاره فروشگاه ها به اشخاص ثالث تصمیم گیری می نمایند.

در هر دو حالت ذکر شده فوق ثبت قرارداد اجاره، ثبت اسناد مالی درآمد فروشگاه ها از بابت اجاره و یا فروش اجناس، تفکیک درآمدهای حاصله و ثبت و نگهداری آمار مربوط به فروش اجناس به تفکیک فروشگاه ها و... مواردی هستند که مدیران و صاحبان سهام هتل ها را درگیر خود می نمایند. تصمیم گیری در خصوص نگهداری فروشگاه ها و کسب درآمد از طریق را اندازی اینگونه مراکز توسط خود هتل و یا تصمیم به اجاره فروشگاه ها، همواره مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و تفکیکی از میزان فروش درآمدهای حاصله از فروشگاه ها به تفکیک هر یک می باشد.

با ثبت به موقع و به لحظه میزان فروش، ثبت به موقع و به لحظه اجناس فروش رفته،‌ تهیه گزارشات مدیریتی از میزان درآمد حاصله، ثبت و نگهداری اطلاعات مواد اولیه و یا اجناس خریداری شده توسط فروشگاه ها و ثبت هزینه های آن ها بصورت تفکیکی، از جمله مواردی هستند که با استفاده از نرم افزارهای یکپارچه به سهولت قابل دسترسی می باشند.

نظر به آنکه دیدگاه مدیران و طراحان شرکت پرک نرم افزار ارائه یک سیستم جامع و یکپارچه در خصوص کلیه جوانب و زوایای امور یک هتل بوده است، در این لحاظ پوشش دادن انواع روش های استفاده از فروشگاه ها در یک مرکز اقامتی نیز از جمله مواردی است که نرم افزار جامع هتلداری پرک به خوبی به آن پرداخته شده و ضمن ارائه قابلیت های ویژه به کاربران این حوزه، با ارائه گزارشات متنوع و تفکیکی، تحلیلی و مدیریتی می توان به عنوان ابزاری پیش رفته و قدرتمند در اختیار صاحبان سهام و مدیران هتل ها قرار گیرد.