ارتباط با ما

آدرس: تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو، خیابان پاکنژاد، بلوار پیام، کوچه پرواز یکم، پلاک 4، واحد 3

تلفکس:  22385895 ـ 22385920 ـ 22386914(021) 98+

بخش فروش 
Sales@parak software.com
بخش پشتیبانی
Support@ parak software.com
بخش آموزش
Training@ parak software.com
ارتباط مستقیم با مدیر عامل
Nowrouzi@parak software.com
ارتباط مستقیم با رئیس هیئت مدیره
Saberi@parak software.com
ارتباط مستقیم با نایب رئیس
Mousavi@parak software.com