راهکار ویژه رستوران

رستورانها از جمله مراکز خدماتی هستند که به واسطه نوع فعالیتشان درگیر ارتباطات بسیاری در پشت پرده پیشخوانمی باشند، بدلیل وجود عوامل،‌‌‌‍ پارامترها و تنوع محصولات و مواد اولیه ای که در رستورانها به کار می رود، همواره مدیران مختلف این بخش خدماتی درگیر محاسباتی می باشند که دقت و سرعت در آنها در اولویت اول می باشند، محاسباتی از جمله، میزان خروج کالا از انبار، میزان مواد اولیه مصرفی، میزان مواد اولیه ثبت شده، مغایرت گیری بین فروش و خروجیهای انبار و.. از یک سو و از سوی دیگر چگونگی ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان، بهمراه سرعت در ارائه خدمات،‌ صدور فاکتورهای مربوط به آیتم های غذایی و طرف سوم، ثبت مواد ارسالی و کنترل اسناد حسابداری و... از جمله چالشهایی هستند که عموما مدیران سطوح مختلف یک مجموعه رستوران را در خود می نمایند.

در حالت دیگر می توان به رستورانها از نظر زیر مجموعه ای نیز نگریست، حالتی که اینگونه مراکز خدماتی را تحت پوشش یک مرکز خدماتی بزرگتر و با دید کلان تر قرار می دهد، مانند هتلها و مراکز اقامتی، سالنهای پذیرایی و ... که رستورانها یکی از بخشهای پایه ای آنها می باشند و در اینحالت باید کلیه ارتباطات فیمابین بخش رستوران با سایر بخشها را نیز در نظر گرفت.

برای عبور از چنین چالشهایی صرفنظر از وسعت، شعب و سایز یک رستوران در تمام دنیا و درتمام زنجیره های غذایی دنیا، استفاده از ابزار بروز و دقیق، جهت کنترل، دقت و سرعت بخشیدن به امور اشاره شده توصیه می گردد که مهمترین آنها استفاده از زیر سیستم های نرم افزاری رستوران بوده که به صورت یکپارچه و اتوماتیک بین زیرسیستم های مختلف عمل می نمایند.

شرکت پرک نرم افزار به عنوان یکی از مجربترین شرکتها در امر مکانیزاسیون هتلها، رستورانها و سایر مراکز خدماتی راهکار ویژه ای را جهت این بخش خدماتی بسیار مهم، ظریف و انعطاف پذیر ارائه نموده است که طی آن با استفاده از بروزترین نرم افزارها و ارتباطات لازمه با سخت افزارهای جانبی مانند PDA، Pocketpcو... بتوان بسهولت و با دقت کافی نسبت به مدیریت، ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان در این گونه مراکز خدماتی در تمامی زمینه های خاص از جمله شعب، تک واحدی و یا تحت پوشش انجام عمل نمود.