خزانه داری

خزانه داری، به عنوان یکی از ارکان اساسی و بسیار مهم که نقش حیاتی آن کمرنگ جلوه داده شده ، جایگاه ویژه در مدیریت نظام بودجه و ساختار مالی سازمانها و ارگانها می باشد ، هم چنین شاید بتوان خزانه داری را فعالیتی دانست که در آن منابع مالی و نقدینگی یک سازمان مدیریت می شود.  

یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران مالی، بروز مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و وجوه نقد می باشد. به عبارتی کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و نقدینگی از جمله مهمترین و پر اهمیت ترین موضوعات موجود در شرکت ها و سازمان ها می باشد.

خزانه داری، به عنوان یکی از واحدهای برجسته و مؤثر در امور دخل و خرج محسوب شده و  علاوه بر تمرکز و پرداخت وجوه ، وظیفه هماهنگ کننده دریافت ها و پرداخت ها را از نظر زمانی، با برقراری مجموعه ای از کنترل های مالی را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه ای نیز در تنظیم امور ایفا می کند.

مشخصات:

امکان تعریف انواع حساب ها و مشخص نمودن سرفصل های حسابداری مجزا برای هر حالت از نوع حساب

امکان تعریف دسته چک ها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چکها

امکان تعریف بانک و شعب مرتبط و حسابهای مربوطه

تخصیص سرفصل های حسابداری مجزا بابت دریافت و پرداخت

تعیین سطح دسترسی به خزانه ها برای کاربران

امکان چاپ گیری از اسناد و عملیات ها در نسخ چاپی متعدد

امکان تعریف امضا کنندگان مجزا در هر مرحله از اسناد و عملیات

کنترل چک های دریافتی و پرداختی با تنظیمات بازماندنی و تاریخ های سررسید

امکان تعریف پرفراژ چک، انجام تنظیمات لازم جهت المانهای واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چکهای بانکهای مختلف

تعیین فرمت شرح آرتیکل اسناد حسابداری صادره از خزانه

قابلیت تقسیم دریافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و کنترل ارتباطات داخلی و فی ما بین صندوقها

امکان معرفی و کنترل موجودی

قابلیت ثبت انتقال بین بانکی جهت جا به جایی وجوه از یک حساب بانکی به سایر حساب ها

امکان ثبت و مدیریت انتقال بین اشخاص و تأثیرات آن در صورتحساب اشخاص

ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت

ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجوز دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)

امکان کنترل تاریخ در ثبت اسناد

جستجوی قوی برای ردگیری دریافت ها و پرداخت ها براساس کلیه خصوصیات اسناد خزانه داری

نمایش آخرین وضعیت و محل چک ها به صورت خودکار و لحظه ای

امکان مشاهده تاریخچه چک از فرم اسناد و عملیات ها

ارتباط با سایر زیر سیستم ها

قابلیت کنترل ثبت یا عدم ثبت شماره چک های تکراری و جلوگیری از اشتباهات کاربر

امکان کنترل عدم مانده زمان صدور پرداخت

امکان تغییر تاریخ سرسید های چک های پرداخت و نگه داشت تاریخچه تغییر

امکان صدور اتوماتیک رسید واگذاری و وصول اسناد روز در فرم دریافت

امکان صدور اتوماتیک واگذاری و وصول اسناد دریافتنی به ازای چک ها روز در فرم دریافت

امکان طراحی کردن تمام چاپ ها در فرم های ورودی

انجام کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد و عودت، خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها

چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک

صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق و نیاز به حداقل دانش حسابداری

دریافت گزارش تاریخچه حیات چک جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیریتی پرداخت و دریافت

امکان قطعی نمودن اطاعات در انتهای سال مالی

امکان سوخت نمودن اسناد برگشتی و صدور سند بابت سوخت چک

قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال OFFLINE اسناد در سیستم با فرمت XML