<< ورود >>
به سایت پرک نرم افزار خوش آمدید

حقوق و دستمزد

نیروی انسانی دخیل در یک سازمان یکی از مهمترین اجزاء سازمان بوده که مدیریت منابع انسانی را می توان به حق از پیچیده ترین بخشهای یک سازمان تلقی نمود، وجود عوامل،‌‌ پارامترها و روش های مختلف محاسبات در خصوص منابع انسانی و سازمانهای مختلف مرتبط با بخش پرسنلی  و حقوق و دستمزد عموما مدیران و مسئولین دارد گر چالشهای محاسباتی و ارتباطی می نمایند.

برای عبور از چالشها و به حداقل رسانیدن معضلات محاسباتی و ارتباطی به ابزاری نیاز است تا بتوان  با بهره گیری از آنها، دخالت نیروی انسانی را به حداقل ممکن کاهش داده وبا دقت عمل و سرعت بخشیدن به انجام محاسبات و اتوماتیک نمودن بسیاری از پردازشها و فرایندها هم رعایت نمودن اصول و قواعد کشوری، درون سازمانی و برون سازمانی و همه جوانب مخصوص به صحت عملیات به طور حتم و تلقین رعایت گردند. نمودن اصول و جاذبه احتیاط در خصوص سیستمهای مکانیزه پیشرفته و با قابلیتهای روز به عنوان یک یاور منعطف در این خصوص به یاری مدیران شتافته با توجه به نحوه نگرش متخصصین می توانند به عنوان نیرومند ترین ابزار در خدمت بخش منابع انسانی و مالی یک سازمان قرار گیرند.

نرم افزار جامع حقوق و دستمزد پرک به عنوان یک سیستم ایده آل و برتر با در نظر گرفتن کلیه عوامل، رویه ها و روش های محاسباتی و نیز مد نظر قرار دادن کلیه ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و قوانین جاری کشور و نیز با پارامتریک نمودن بسیاری از شرایط در خصوص تغییر قوانین، به نیازهای کلیه کاربران سطوح مختلف شناخته و پاسخگوی کلیه مدیران و مسئولین مالی و اداری سازمانها و موسسات مختلف می باشد.

 گزارشات 

گزارش کنترلی کارکرد ماهیانه پرسنل

گزارش کنترل اطلاعات پرسنلی

  گزارش کنترل اطلاعات حقوقی پرسنل

  گزارش پرداخت حقوق به پرسنل به تفکیک محلهای خدمت، مراکز هزینه و...

  گزارش محاسبات معوق و پرداختیهای مربوط به هر پرسنل (back pag) بر اساس آیتم های حقوقی

گزارش بیمه بهمراه امکان بهینه دیسکت بیمه

ارائه گزارش جهت بیمه های مختلف (تامین اجتماعی و ...)

گزارش مالیات

گزارش پرداخت وامها،‌ مانده وام ها، کارت وام و...

گزارش مانده و کارت مرخصی پرسنل

 گزارش فیش حقوقی بازخرید خدمت پرسنل

گزارش اسناد حسابداری حقوق و دستمزد

تهیه فایلهای مربوط به بانک بر اساس وقت تعیین شده توسط بانک

گزارش خالص پرداختی (جهت بانک)

امکان ایجاد گزارش توسط کاربر و ذخیره آن (ا Report Generator)

امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های (World، Excel، Pdf و...)

اطلاعات

آدرس: تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو، خیابان پاکنژاد، بلوار پیام، کوچه پرواز یکم، پلاک 4، واحد 3

+98(021) 22386914_22385895_22385920 :تلفکس

نقشه سایت پیوند ها