<< ورود >>
به سایت پرک نرم افزار خوش آمدید

اموال و داراییهای ثابت

بخش جمعداری اموال و دارائیهای ثابت مستقر در هر مجموعه اقتصادی یکی از کلیدی ترین پایه های دپارتمان مالی هر مجموعه بوده که ضمن انجام محاسبات مربوط به استهلاکات اختصاص یافته به هر دارایی، وظیفه نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به کالاهای تحویل شده به هر پرسنل، انتقال یافته، فروش رفته، نقل انتقالات مربوط به کالاها در بخشها و مراکز مختلف هزینه، مستهلک شده، امانی و .... را به عهده دارد.

در این بخش کلیه محاسبات می بایست به صورت دقیق و کنترل شده انجام پذیرد تا بتوان به درستی به اطلاعات مربوط به هزینه های استهلاک و ذخایر مربوطه دسترسی پیدا کرده، از طریق آن بتوان سود و زیان واقعی مجموعه را شناسایی و کنترل نمود.

انجام فرایندهای محاسباتی پیچیده و حجم بالای اطلاعات و آمار در این بخش، مدیریت های سطوح مختلف مالی را نیازمند ابزارهای می نماید تا با تکیه بر آن بتوانند با حداکثر سرعت و دقت به تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات اختصاصی دارائیهای ثابت مجموعه خود بپردازند.

نرم افزارهای کامپیوتری بهترین ابزار جهت، نگهداری، ارائه اطلاعات، ثبت مشخصات و انجام پردازشهای مربوطه بوده که با یکپارچه نمودن نرم افزارهای اختصاصی دارائیهای ثابت و سایر نرم افزارها از قبیل انبار، حسابداری و... می توان به میزان حداکثر بهره مفید از اینگونه سیستم ها دسترسی پیدا نمود.

ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری مربوط به محاسبات استهلاک، ارتباط مستقیم با سیستم های خرید و فروش جهت ثبت اتوماتیک مبالغ مربوط به خرید و فروش اثاثیه، برقراری ارتباط مستقیم با نرم افزار انبارداری جهت ثبت اطلاعات مربوط به کالاهای خارج شده از انبار، راکد شده و یا اسقاطیها از جمله مزایای بهره گیری از یک نرم افزار جامع یکپارچه مالی می باشد.

نرم افزار جامع اموال و دارائیهای ثابت پرک، به عنوان یکی از زیر مجموعه های نرم افزار جامع و یکپارچه پرک، علاوه بر برقراری ارتباطات مستقیم ذکر شده، کلیه نیازهای آماری، اطلاعاتی و محاسباتی مدیران و سایر افراد مرتبط با جمعداری اموال را برآورده نموده و ضمن انجام اتوماتیک اکثر پردازشهای مورد لزوم، گزارشات مدیریتی قابل ملاحظه ای را ارائه می نماید.

گزارشات

گزارش اطلاعات اولیه و دارائی به تفکیک مراکز هزینه و...

گزارش مربوط به استهلاک سالیانه و ماهیانه به تفکیک گروه،مرکز هزینه و....

گزارش محل استقرار کالا

گزارش تحویل گیرندگان

 گزارش دارائیهای فروش رفته

گزارش دارائیهای راکد و فعال و محل استقرار دارائیها

گزارش دارائیهای اسقاط شده

گزارش تعمییرات اساسی و استهلاک مربوطه

گزارش استهلاک دارائی بر اساس کارت دارائی

گزارش محاسبه استهلاک سالیانه، ماهیانه و سالهای آتی

امکان ایجاد گزارش توسط کاربر(ا Report Generator)

 امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf، Excel، Word و...

گزارش مربوط به اسناد حسابداری استهلاک دارائی

اطلاعات

آدرس: تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو، خیابان پاکنژاد، بلوار پیام، کوچه پرواز یکم، پلاک 4، واحد 3

+98(021) 22386914_22385895_22385920 :تلفکس

نقشه سایت پیوند ها