<< ورود >>
به سایت پرک نرم افزار خوش آمدید

حسابداری

کلیه موسسات اقتصادی نیازمند دستیابی به اطلاعات و آمارهای مرتبط به مسائل مالی خود می باشند تا بتوانند جهت رهایی از معضلات و مشکلات و یا طی نمودن روند روبه رشد خود به سهولت تصمیم سازی و تصمیم گیری نمایند، در این راستا مهمترین وظیفه بخش مالی یک موسسه اقتصادی، ثبت، تلخیص، تجمیع و تحلیل اطلاعات مربوط به وضعیت مالی موسسه بوده که می بایست در فراخور نیاز مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان مختلف، نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام نماید.

به واسطه آنکه بخش حسابداری، به عنوان قلب یک مجموعه بوده و با کلیه بخش های دیگر یک موسسه در ارتباط مستقیم می باشد، لذا نیازمند ابزاری مناسب برای ایجاد هرچه سریعتر و دقیق تر و جمع بندی شده اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف کاری خمی باشد.

گردآوری، تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به سازمانهای ذیربط از جمله وظایف دیگر است که در عهده این بخش میباشد.

با توجه به آنکه یکی از مهمترین ابزار این بخش، نرم افزار جامع و ایده آل بوده، لذا یک نرم افزار جامع حسابداری   می بایست این وظیفه را در خود پرورش دهد که بتواند ضمن ارتباط با کلیه زیر سیستم های دیگر مالی، اداری، مدیریت و .. به عنوان هسته مرکزی این ارتباطات، کلیه آمارها و اطلاعات مربوط به بخشها و نهادهای ذیربط را نیز تنظیم نماید.

نرم افزار حسابداری مالی پرک، نه تنها نیازهای مربوط به کلیه کاربران سیستم در دوره های مختلف را به سهولت برآورده می سازد، بلکه با داشتن ویژه گیهای سیستماتیک در خود، به انتظارات مدیران رده اول و مدیران مالی پاسخی مناسب و در خور تامل ارائه می نماید و نیز با سرعت و دقت بخشیدن به پردازش اطلاعات زحمت کنترل های مجدد و دخالت نیروی انسانی را به حداقل می رساند.  

گزارشات

در سیستم حسابداری پرک، علاوه بر گزارشات معمول امور حسابداری از قبیل ترازها، دفاتر، اسناد، خلاصه دفاتر، خلاصه اسناد و... گزارشات و نمودارهای تحلیلی و جامع به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

گزارش مانده و گردش در سطح حسابهای تفضیلی

گزارش تراز و دفاتر در سطح حسابهای تفضیلی.

گزارش تفکیکی سطوح مختلف حساب در سر فصل ها و حسابهای تفضیلی.

گزارش صورتهای مالی.

انواع گزارشات ارزی (ترازها، دفاتر، تفضیلی ها و...)

انواع گزارشات مقایسه ای در دوره های مالی مختلف بر مبنای تفکیک حسابها یااسناد.

قابلیت ایجاد گزارش توسط کاربر و ذخیره آنها (Report Generator)

قابلیت ایجاد ته جمع و یا حذف ته جمع در کلیه گزارشات.

امکانات ویژه عمومی در کلیه گزارشات پرک.

اطلاعات

آدرس: تهران، سعادت آباد، چهارراه سرو، خیابان پاکنژاد، بلوار پیام، کوچه پرواز یکم، پلاک 4، واحد 3

+98(021) 22386914_22385895_22385920 :تلفکس

نقشه سایت پیوند ها