فروشگاهی

عموما در هتل ها مراکزی وجود دارند که بصورت فروشگاه و با کاربری تجاری تعبیه شده اند که مدیران و صاحبان سهام هتها با در نظر گرفتن سیاست و درآمدزدایی خود اقدام به راه اندازی اینگونه مراکز، به عنوان یکی از مراکز درآمدی هتل نموده و یا در برخی موارد نسبت به اجاره فروشگاهها به اشخاص ثالث تصمیم گیری می نمایند.

در هر دو حالت ذکر شده فوق ثبت قرارداد اجاره، ثبت اسناد مالی درآمد فروشگاهها از بابت اجاره و یا فروش اجناس، تفکیک درامدهای حاصله و ثبت و نگهداری آمار مربوط به فروش اجناس به تفکیک فروشگاهها و... مواردی هستند که مدیران و صاحبان سهام هتلها را درگیر خود می نمایند . تصمیم گیری در خصوص نگهداری فروشگاهها و کسب درآمد از طریق را اندازی اینگونه مراکز توسط خود هتل و یا تصمیم به اجاره فروشگاهها، همواره مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و تفکیکی از میزان فروش درآمدهای حاصله از فروشگاهها به تفکیک هر یک می باشد.

با ثبت به موقع و به لحظه میزان فروش، ثبت به موقع و به لحظه اجناس فروش رفته،‌ تهیه گزارشات مدیریتی از میزان درآمد حاصله، ثبت و نگهداری اطلاعات مواد اولیه و یا اجناس خریداری شده توسط فروشگاهها و ثبت هزینه های آنها بصورت تفکیکی، از جمله مواردی هستند که با استفاده از نرم افزارهای یکپارچه به سهولت قابل دسترسی می باشند.

نظر به آنکه دیدگاه مدیران و طراحان شرکت پرک نرم افزار ارائه یک سیستم جامع و یکپارچه در خصوص کلیه جوانب و زوایای امور یک هتل بوده است، در این لحاظ پوشش دادن انواع روشهای استفاده از فروشگاهها در یک مرکز اقامتی نیز از جمله مواردی است که نرم افزار جامع هتلداری پرک به خوبی به آن پرداخته شده و ضمن ارائه قابلیتهای ویژه به کاربران این حوزه، با ارائه گزارشات متنوع و تفکیکی، تحلیلی و مدیریتی می توان به عنوان ابزاری پیش رفته و قدرتمند در اختیار صاحبان سهام و مدیران هتلها قرار گیرد.