خانه داری

به دلیل تنوع عملکرد یک هتل در بخشهای مختلف، می بایست از دیدگاهها و جهات مختف به بررسی عملکرد آن پرداخت و از نظر علمی و مدیریتی بررسیهای بخشهای مختلف انجام پذیرند، در این راستا بخش خانه داری به عنوان یکی از اصلی ترین بخشهای هتل مورد توجه قرار می گیرد و باید با دید کاملا علمی ، تبلیغاتی ، بازاریابی و رفاهی به قسمتهای مختلف آن نظر داشت.

با رعایت برخی اصول که مورد توجه میهمانان است و از اجرای آنها ابراز خوشنودی می نمایند، می توان به ایشان احساس رضایتمندی بخشید و میهمانان را جزء آن دسته قرارداد که نه تنها خود به جمع مشتریان دائمی هتل بپیوندند بلکه به یک تبلیغ کننده اثر بخش تبدیل شوند.

استفاده از ابزار و تکنولوژی های گروه فن آوری اطلاعات، می تواند همیاری مساعدی را در این زمینه ها ایجاد نماید، ثبت علائق مهمانان، ارتباط مستقیم و به لحظه با بخش پذیرش در هنگام ورود و خروج مهمانان، اطلاع رسانی اتوماتیک در لحظه ورود مهمان به هتل بابت لحاظ نمودن علائق ایشان، بررسی و اعلام خرابیهای اتاق پیش از ورود مهمان، ارائه گزارشات مدیریتی در خصوص استفاده های مهمانان، نحوه ورود و خروج ، استفاده از قابلیتها و موارد داخل اتاق اطلاع رسانی جهت ایجاد سرویسهای ویژه و VIP نمودن اتاقها قبل از ورود مهمان و... همگی از جمله عواملی هستند که توسط ابزار مکانیزه می توان بسهولت به آنها دست یافته و همکاران بخشهای مختلف را در هدف نهایی هتل که همان رضایت خاطر مشتری ذکر شده است را یاری نمود.

شرکت پرک نرم افزار ضمن بهره گیری از کارشناسان مجرب در این بخش نرم افزار جامع هتلداری پرک را در این بخش طوری طراحی نموده است که کلیه نیازهای مدیران، پرسنل و حتی مهمانان را به خوبی تحت پوشش و کنترل قرار می دهند. 

گزارشات:

گزارش فهرست اتاقهای خالی

گزارش فهرست اتاقهای پر

گزارش کنترل وضعیت اتاقها

گزارش کنترل پذیرش اتاقها

روم بالانس

گزارش علائق مشتریان جهت لحاظ نمودن در اتاقها

گزارش استفاده از مینی بار اتاقها

گزارشات انجام نظافت اتاقها

گزارش اتاقهای در حال نظافت

گزارش اتاقهای تعمییراتی

امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf، Word ،Excel و...

امکان ایجاد گزارشات توسط کاربر (REPORT GENERATOR)

و دهها گزارش مدیریتی و کاربری دیگر