رزواسیون

بخش رزرواسیون یک هتل راشاید بتوان اولین محل برقراری ارتباط با مهمان دانست جایی که مهمان برای ارائه درخواست اقامت خود جهت هر دوره تاریخی، ابتدا به آنجا مراجعه و ضمن اطلاع یافتن از شرایط هتل، می تواند نسبت به انجام رزرو اتاقهای مورد نیاز خود اقدام نماید.

استفاده از ابزار به روز و همگام با تکنولوژی در این بخش می توان به سرعت بخشیدن و دقت مضاعف این بخش محک نموده تا افراد ذیربط با کمترین خط و اشتباه نسبت به انجام رزرو جهت مهمانان متعدد و گروه های توریستی اقدام نمایند.

نرم افزار جامع هتلداری پرک ضمن درنظر گرفتن کلیه امکانات مورد نیاز بخش رزرواسیون و ایجاد ارتباطات اتوماتیک زیر ساختی در این بخش، مدیران را یاری می نماید تا با بهره گیری از گزارشات ویژه و امکانات بسیاری که در نرم افزار گنجانیده شده است به سهولت نسبت به تصمیم گیری های مدیریتی، اطلاع یافتن از شرایط اقامتی هتل و برنامه ریزی های آتی خود افدام نمایند.

ارائه نرم افزاهای رزرواسیون آن لاین و رزرواسیون مرکزی از دیگر راهکارهایی می باشد که شرکت پرک نرم افزار نسبت به ارائه آنها به هتل ها اقدام نموده است.

گزارشات

 امکان ارائه گزارش مربوط به مهمانان و مشخصات آنها

 امکان ارائه گزارش رزروهای لغو شده

 امکان ارائه گزارش رزروهای ثبت شده

 رک رزواسیون

 امکان ارائه گزارش لیست انتظار

 امکان ارائه گزارش از رزروهای متعدد یک مشتری

 امکان ارائه تاییدیه رزرواسیون

 امکان ارائه گزارش پیش پرداختهای رزرواسیون

 امکان ارائه گزارش رزروها براساس اتاق، شخص، دوره تاریخی

 امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf، Word ،Excel و...

 امکان تهیه گزارش درخواستی کاربر (REPORT GENERATOR)

 و دهها گزارش مدیریتی و کنترلی دیگر....