مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

با توجه به یکپارچه بودن نرم افزارهای تولیدی شرکت پرک نرم افزار و جلوگیری از زحمات مجدد کاربران نرم افزار CRM این شرکت نیز در مجموعه نرم افزاری پرک گنجانده شده و استفاده کنندگان هیچگونه نیازی به تایپ مجدد تعاریف دوباره نداشته و کلیه نقل و انتقالات اطلاعات به طور اتوماتیک انجام می پذیرد.

قابلیتهای ویژه نرم افزار CRM:

ارسال پیام کوتاه با متن دلخواه در زمان پذیرش نمودن افراد

ارسال پیام کوتاه و پست الکترونیکی جهت تبریک مناسبتهای ملی و مذهبی

ارسال پیام کوتاه در هنگام خروج مهمان از هتل

ارسال پیام کوتاه و پست الکترونیکی جهت ارائه شرایط و خدمات ویژه هتل به افراد

ارسال پیام کوتاه و پست الکترونیکی جهت تبریک مناسبتهای شخصی مانند تولد , ازدواج و ... .

ارسال پیام کوتاه و پست الکترونیکی جهت تسلیت مناسبتهای ملی و مذهبی

ارسال پیام کوتاه و پست الکترونیکی جهت تبریک مناسبتهایی از قبیل روز پزشک , روز پرستار و ... .