امور رفاهی

طی سالیان اخیر، بسیار مشاهده می گردد که سازمانها و نهادها، جهت رفاه حال پرسنل خود و صرفه جویی در هزینه های ایشان، اقدام به راه اندازی مجموعه باشگاههای فرهنگی، اقامتی و خدماتی می نمایند.

این مراکز صرفنظر از هزینه های خود، سعی بر آن دارند تا با ایجاد محیطی سالم و اقتصادی در وهله اول نسبت به ارائه خدمات به پرسنل ذیربط سازمان خود و در وهله دوم، نسبت به ایجاد درآمد جهت سازمان متنوع خود اقدام نمایند.

در این حالت باشگاههای ایجاد شده یا تحت لوای سازمان اصلی مدیریت می گردند و یا با ایجاد یک شرکت مجزا جهت مدیریت آنها اقدام می گردد.

صرف نظر از موارد عادی که یک مرکز خدماتی بصورت عامیانه آن شامل می گردد، مانند صدور صورتحسابهای خدمات مربوط به اقامت، رستوران، استخر و... در اینگونه باشگاهها، مواردی را می بایست مد نظر قرار داد که قلب اصلی تشکیل چنین مجموعه هایی می باشد. ارتباط با مدیریت مجموعه بالاسری و ارائه گزارشات مربوط به تسهیم هزینه های فیمابین استفاده کنندگان، شرکت های طرف قرارداد و سازمانهای بالاسری از یک سو و همچنین صورتحسابهای منفک شده در بخشهای یارانه ای، نقدی و محاسبات مربوطه از سوی دیگر و نیز، شناسایی مربوط به اعضاء باشگاه، اعمال محدودیتهای روزانه، ماهیانه و حتی سالیانه، ارائه گزارشات مربوط به مدیریت مجموعه و مجموعه های بالاسری و طرف قرارداد و.... همه و همه مولفه هایی هستند که مدیران اینگونه مراکز را نیازمند ابزاری می نمایند تا با به حداقل رساندن صرف وقت و هزینه بتوانند به کلیه آمار، اطلاعات و نتایج محاسبات خود دست پیدا نمایند.

وجود افراد مختلف، شرایط اختصاصی جهت گروه های طرف قرارداد، عملکرد غیر همگن جهت هر یک از گروهها و ... در کنار، تعدد گزارشات قابل ارائه، باعث می گردند که مدیران اینگونه مراکز،‌ به سمت و سوی استفاده از ابزار بروز و دقیق مانند سیستم نرم افزارهای باشگاهی پیش بروند.

 نرم افزارهایی که ضمن برقراری ارتباط با دستگاههای کارت خوان، جهت شناسایی اتوماتیک اعضاء و تشخیص میزان محدودیتها و.... بتوانند به سهولت و به دقت، با بهره گیری از تکنولوژی روز خود، آمار، اطلاعات و گزارشات دقیقی را به مدیران مختلف کلیه سطوح ارائه نمایند.

شرکت پرک نرم افزار با سابقه طولانی خود در خصوص طراحی ، تولید و پیاده سازی نرم افزارهای جامع باشگاهی، نرم افزاری را در اختیار این مجموعه ها قرار می دهد که با پوشش دادن کلیه موارد اشاره شده به عنوان یار و یاور قابل اعتماد مدیران در کنارشان قرار بگیرد و حداکثر خدمات را با بهترین کیفیت به ایشان ارائه نماید.