راهکار ویژه مالی و اداری

وجود عوامل و پارامترهای ارتباطی درون سازمانی و بروون سازمانی در معاونتها و بخش های مالی و اداری که به عنوان شاهرگ اصلی مبانی اقتصادی و مدیریت کلان یک مجموعه سازمانی فعالیت دارند همواره ایجاب می نمایند که اینگونه ارتباطات طی نظم و انسجام خاص و با دیدگاه وحدت رویه برقرار گردند، با نگرش کلان در یک مجموعه در خواهیم یافت که کنترل و دقت در امر مباحث مالی و اداری یک سازمان از مهمترین دغدغه های فکری مدیران سطح بالای هر موسسه بوده و صرفنظر از مبحث اندازه و سایز سازمان این مهم از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار میباشد بهمین دلیل وجود ابزار مناسب در خصوص کنترل، دقت و سرعت بخشیدن به امور مرتبط به این بخش ها از نیاز های اصلی مدیران سطوح مختلف سازمانها میباشد.

استقرار سیستم های مکانیزه و یکپارچه که بتواند بسهولت و با حد اقل بهره گیری از نیروی انسانی کلیه ارتباطات و یکپارچگی های حساس و ویژه این بخش ها را پوشش دهد، مدیران را در دریافت گزارشات، ارسال اطلاعات به سطوح بالاتر، کنترل کیفیت محاسبات و ... یاری نموده و با عدم نیاز به کنترل های مجدد، کاهش نیاز به دخالت مدیران ارشد در امور جزئی، ایجاد زمان و وقت جهت انجام تفکرات مدیریتی، کمک بسیار شایانی به ارتقاء سازمانها و نهادها خواهد نمود.

شرکت پرک نرم افزار با بهره گیری از مشاورین مجرب و نیز استفاده از تجربیات خود در خصوص ارائه سیستم های مالی و اداری سازمانها و نهادها و ...، با در نظر گرفتن کلیه حساسیت ها و نیاز مندیهای بخشهای مختلف مالی و اداری سازمانها، راهکاری را ویژه این سطوح طراحی و اجرا نموده است که از مهم ترین بخشهای آن میتوان به سیستم های ذیل اشاره نمود: